Karjalan Säätiö on Karjalan Liitto ry:n perustama yksityisoikeudellinen laitos/toimija. Oikeusministeriö on vahvistanut Säätiön säännöt 29.4.1941. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. kokoamalla yhteen Karjalassa toimineiden rahastojen, järjestöjen ja yhteisöjen varoja, jakamalla niistä ja muilla tavoin hankkimistaan varoista apurahoja ja yleensä tukemalla toimintaa, joka edistää karjalaisten henkisen toiminnan kaikenpuolista menestymistä.