Karjalan Säätiö perustettiin Kalevalan päivänä 1941. Peruspääomansa se sai Karjalan Liitolta ja useilta muilta karjalasilta järjestöiltä. Oikeusministeriö vahvisti Säätiön säännöt 29.4.1941.

Säätiö jakaa apurahoja Karjalaa ja karjalaisuutta koskevaan tutkimukseen ja kulttuurityöhön yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjatyöstä aiheutuviin elinkustannuksiin, tilojen ylläpitoon eikä rakennushankkeisiin.

Säätiön asioista vastaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Kerran vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet sekä tilintarkastajan, vahvistaa säätiön edellisvuoden tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion sekä antaa lausunnon apurahojen jaosta. Hallitus tekee apurahapäätökset kevään kokouksessaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä.