Karjalan Säätiön logo, vaakamuotoinen
Karjalan Säätiön logo, vaakamuotoinen
Apurahojen haku on nyt auki
.
Siirry hakemukseen
Nuoli

Apurahat

Millaisiin hankkeisiin apua myönnetään

Apurahoja myönnetään:

  • Hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea ja kehittää karjalaisen kulttuurin tutkimista, edistämistä ja säilyttämistä. 
  • Karjalaan ja karjalaiseen kulttuuriin liittyvään tutkimukseen.
  • Karjalaa ja karjalaisuutta koskeviin yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöihin.

Apurahoja ei myönnetä väitöskirjatyöstä aiheutuviin elinkustannuksiin, tilojen ylläpitoon eikä rakennushankkeisiin.

Apurahoja myönnetään sekä yksityishenkilöille että yhteisöille. Myönnettävien apurahojen yhteismäärä on noin 20 000 euroa vuodessa.

No items found.

Apurahojen myöntämisaikataulu

Päätökset tehdään keväällä 2024. Hakemukset tulee tehdä säätiön apurahajärjestelmään karjalansaatio.apurahat.net 1.12.2023–15.1.2024 välisenä aikana. Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa Sari Suokas puh: 050 561 3752.

No items found.
01.12.
Hakemuslomake avautuu
01.12–15.01.
Hakuaika
01.02.–28.02.
Säätiön hallitus käsittelee hakemukset
01.03.–31.03.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon hakemuksista
01.04.-30.04.
Myönnetyt apurahat julkaistaan