Säätiö jakaa apurahoja touko-kesäkuussa. Apurahahakemukset tulee jättää Säätiön asiamiehelle vuosittain 30.11.-31.1. välisenä aikana. Myönnettävien apurahojen yhteismäärä on noin 16 000 euroa vuodessa.

Apurahoja myönnetään sekä yksityishenkilöille että yhteisöille seuraaviin tarkoituksiin:

  • Karjalaan ja karjalaiseen kulttuuriin liittyvään tieteellisen ja muuhun tutkimukseen
  • Karjalaa ja karjalaisuutta koskeviin yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöihin sekä
  • yhteisöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea ja kehittää karjalaisen kulttuurin tutkimusta, edistämistä ja säilyttämistä.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Hakijan yhteystiedot (postiosoite, sähköposti ja puhelin)
  • Avustuksen käyttötarkoitus
  • Selvitys hankkeesta, johon apurahaa haetaan
  • Haettavan apurahan määrä
  • Hankkeen talousarvio (tuotot ja kulut)
  • Selvitys samaan tarkoitukseen haettavista tai saaduista apurahoista

Apurahat maksetaan vapaamuotoista selvitystä ja tilitystä vastaan.